O DRUĹ TVU
  ZGODOVINA
  AKTUALNO
  PROGRAM
  PRISPEVKI ÄŚLANOV
  AKTIVNOSTI
  PARTNERJI
   

 


Za ogled PDF dokumentov potrebujete Adobe Reader, ki si ga lahko naloĹľite s klikom na zgornjo ikono.

  Domov  

Uvodni prispevek za bilten SREČNO SOSED:
Krepimo sodelovanje z Avstrijo

Naše društvo je bilo ustanovljeno kmalu po osamosvojitvi Slovenije iz povsem naravne potrebe: doprinesti k povezanosti dveh sosednjih narodov v nanovo nastalih odnosih po oblikovanju samostojne slovenske države.

Osamosvojitev Slovenije je naš narod namreč soočila s potrebo po novi opredelitvi do sosednjih narodov, izhajajoč iz zgodovinskih dejstev, geopolitičnega položaja, kulturnih in duhovnih podobnosti, gospodarskih potreb, itd.

Izzivi so bili in so še zmeraj zelo veliki in med sabo močno povezani, zato se jih ne da reševati ločeno temveč celovito. Večina izzivov je obema državama skupnih, še posebej po vstopu Slovenije v Evrpsko unijo (npr. gospodarski in družbeni razvoj, učinski globalizacije, zunanja politika...). Zato je povsem normalno, da se poleg v gospodarstvu, znanosti povezuje tudi civilna družba, preko katere prihajajo do izraza kulturne in narodne vrednote kot temelj celovitih odnosov.

Naše odnose z Avstrijo karakterizira:

 • zgodovinska povezanost preko več stoletij življenja v isti državi (Knežji kamen, Lipicanci, muzejske zbirke, itd. so le odraz zgodovinskih dejstev);
 • soodvisnost v razvoju infrastrukture (cestni, zračni, železniski, telekomunikacijski koridorji) ;
 • podobna kulturna identiteta s posebnostmi, ki narekujejo potrebo po večji kulturni menjavi;
 • gospodarski razvoj, ki ga Slovenija želi čim bolj izenačiti (v okviru evropskih smernic);
 • zapostavljena vloga slovenske manjšine v Avstriji zaradi neizpolnjevanja njenih pravic vedno znova ovira meddržavno sodelovanje.

Za dosego osnovnega cilja (krepitev meddržavnega sodelovanja) se naše društvo, v želji po čim večji uspešnosti, povezuje z:

 • državnimi inštitucijami: Državni Svet, Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ambasador Republike Avstrije oz. z njenim Kulturnim forumom;
 • partnerskimi društvi:
  • Klub koroških Slovencev v Ljubljani,
  • Svetovni slovenski kongres,
  • Krščansko kulturno zvezo v Celovcu,
  • Slovensko prosvetno zvezo v Celovcu,
  • Avstrijsko slovensko družbo v Celovcu,
  • Društvo Avstrijsko slovensko prijateljstvo v Gradcu in Mariboru,
  • Klub korošcev v Ljubljani;
 • občinami: Ljubljana, Brda, Bled...

Skupaj z njimi in nesebični aktivnosti članov društva smo v letu 2005 izvedli vrsto prireditev, katerih število in kvaliteta se iz leta v leto dviga. Predvsem smo ponosni na organizacijo še drugih Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani in vrsto uspelih srečanj s prijateljskimi društvi iz Avstrije. S tem smo istočasno doprinesli tudi k boljši prekomejni povezanosti Slovencev.

NAZAJ

© 2005, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
Izvedba: Spletni-streznik.com