O DRUĹ TVU
  ZGODOVINA
  AKTUALNO
  PROGRAM
  PRISPEVKI ÄŚLANOV
  AKTIVNOSTI
  PARTNERJI
   

 


Za ogled PDF dokumentov potrebujete Adobe Reader, ki si ga lahko naloĹľite s klikom na zgornjo ikono.

  Domov  

KNEŽJI KAMEN

Zgodovinsko dejstvo:
Ustoličevanje na knežjem kamnu je bilo v uradnem jeziku Karantanije

Uradni jezik pa je bil slovenski. To je zgodovinsko dejstvo, ki mu v aktualni diskusiji pripisujejo žal le obrobno pozornost.

Knežji kamen kot simbol politične oblasti (do 1414) in vojvodski stol kot simbol sodne oblasti (do 1651) sta bila v rabi pri ustoličevanju karantanskih vojvod in potem pri poklonitvah deželnih stanov novemu vladarju. Zadnja poklonitev je bila še vedno v slovenščini leta 1728 v Deželni hiši v Celovcu.

Vojvodski stol na Gosposvetskem polju, ob njem raste lipa, drevo življenja Slovencev. Tu so se vrsila zborovanja Karantancev, podeljevanje fevdov in sodbe poleg knežjega kamna je vojvodski stol edinstveni primer slovenskega prava in državnosti.

Prvotno ustoličevanje je do leta 1414 potekalo na Krnskem gradu (zadnji, ki je to storil na tradicionalni način je bil Ernest Železni leta 1414), kjer je bil na prostem knežji kamen. Tu je novi vojvoda sprejel oblast iz rok kmeta, ki je predstavljal ljudstvo. Po končanem obredu je vojvoda s spremstvom odšel prek širokega polja do stolnice pri Gospe Sveti. Tu je bila potem slovesna maša, med katero je škof ali visok prelat novega vladarja blagoslovil. To je pomenilo njegovo priznanje od cerkvene strani. Sledil je potem slovesen obed.

Po obedu so se vsi odpravili še na polje, kjer je še danes vojvodski stol. Na njem sedeč je vojvoda podeljeval fevde. Na drugi strani pa je sedel palatin, predstavnik kralja v deželi. Ta je nekatere fevde, ki jih je vojvoda zavrnil, znova potrdil – zato da bi se spor ne zavlačeval. Ko je vojvoda sedel na stolu, ga je smel slovenski mož tudi obtožiti, češ da ni dobil pravice. Obtožiti pa ga je mogel le v slovenskem jeziku, to je, v uradnem jeziku karantanske države.

Obred ustoličevanja na knežjem kamnu je od leta 1440 zamenjalo poklanjanje pri vojvodskem stolu, od leta 1660 dalje v Deželni hiši v Celovcu. Cesarica Marija Terezija ga leta 1740, ko je prevzela vlado, ni več upoštevala, ker so bile vse deželne pravice, vezane na ta obred, zajete in zagotovljene v zakonu Pragmatična sankcija.

Knežji kamen po mnenju slovenskih zgodovinarjev simbolično predstavlja starodavno slovensko identiteto, predvsem pa državnost in hkrati z njo tudi samobitnost ter izvorno politično kulturo. Knežji kamen predstavlja središče slovenskega demokratičnega obreda, ki je v svetovnem merilu brez primere. Na osnovi slovenskega ustoličevanja, se je utrdila in razvila pogodbena teorija o prenosu pravice vladanja iz ljudstva na vladarja. In več kot tisoč let kasneje je tudi na osnovi poznavanja karantanskega ustoličevanja nastala ameriška ustava, ki jo ves svet ima za izredno napredno in demokratično glede na takratne čase.

Knežji kamen je po svojem izvoru glavič rimskega stebra iz ruševin noriškega mesta Virunum, ki je bil nekaj kilometrov naprej od karantanskega središča, Krnskega gradu. Ostanki oz. izkopanine Virunuma so zelo slabo označene, vendar jih je mogoče videti na levi strani glavne ceste, ki vodi od Celovca proti Šentvidu.

Knežji kamen predstavlja simbol boga, ki izhaja iz staroverskega izročila Slovencev, hkrati pa ni bil v nasprotju niti s krščansko vero in zato se je kot takšen ohranil še nekaj stoletij po prihodu krščanstva med Slovence.

(gradivo zbral urednik Novic: Silvo Kumer)

NAZAJ

© 2005, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
Izvedba: Spletni-streznik.com