O DRUĹ TVU
  ZGODOVINA
  AKTUALNO
  PROGRAM
  PRISPEVKI ÄŚLANOV
  AKTIVNOSTI
  PARTNERJI
   

 


Za ogled PDF dokumentov potrebujete Adobe Reader, ki si ga lahko naloĹľite s klikom na zgornjo ikono.

  Domov  

Načrti Kluba koroških Slovencev v Ljubljani za leto 2006

Glede na svoje skromne finančne in kadrovske možnosti bo klub v letu 2006 skušal uresničevati svoje programske cilje v približno enakem obsegu in na podoben način kot v letu 2005. To pomeni, da bo predvsem nastopal kot soorganizator in propagator prireditev, s katerimi se koroški in drugi zamejski Slovenci predstavljajo v Ljubljani in nekaterih drugih krajih osrednje Slovenije, ter da bo nudil drobne »prijateljske« oziroma organizacijsko-tehnične usluge nosilcem čezmejnega sodelovanja, predvsem na področju kulture in znanosti.

Na približno vsakih deset dni bomo skušali – tako kot doslej – razpošiljati e-okrožnice (sedaj na 325 naslovov v RS in zamejstvu) ter 3 do 4-krat na leto razposlati pisne okrožnice za najpomembnejše prireditve (na približno 300 naslovov klubskih članov in še na naslove posebej vabljenih, glede na vsebino dogodka). Kot so-prireditelji bomo pripravili 3 do 4 koroške ter druge zamejske kulturne prireditve (tiskovne konference, predavanja, razstave, koncerti ipd.), posebej pa sodelovali pri Koroških kulturnih dnevih v Ljubljani, za oživitev katerih se je pred leti prizadeval naš klub, sedaj pa je njihov glavni prireditelj Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. Skupaj z DSAP ali samostojno tudi v letu 2006 načrtujemo en ali dva avtobusna izleta v zamejstvo, nadalje pa še skupinski obisk (s kombijem ali manjšim avtobusom) dveh do treh kulturnih prireditev v zamejstvu.

Predvidena je izdaja najmanj dveh zvezkov revije Koroški vestnik (v približno 1000 izvodih naklade); en zvezek revije bo tematski (v letu 2005 smo ga skupaj z DSAP posvetili 50-letnici Avstrijske državne pogodbe), najmanj en pa »reden«, torej vsebinsko pester. Sem vsebinsko sodi še urejanje arhiva in zbiranje spominov klubskih članov na 80-let delovanja Korošcev v Ljubljani ter predaja novejšega gradiva v že obstoječi fond KKS-LJ v Arhivu RS. Posodobiti nameravamo klubsko spletno stran; že sedaj je osnovna informacija na svetovnem spletu dostopna tudi v angleščini.

KKS bo so-izdajatelj zbornika z nedavnega posveta o koroški botaničarki, naravovarstvenici in narodni delavki, naši nekdanji podpredsednici dr. Ángeli Piskernik. Dali bomo pobudo za poimenovanje ljubljanske ulice po njej ob 120-letnici njenega rojstva ter za postavitev njenega spomenika v Triglavskem narodnem parku (bila je njegova pobudnica). Klub bo sodeloval pri »Zablatnikovem dnevu« na Ravnah, predvidoma posvečenem bratoma dr. Francu (narodopiscu) in dr. Janku Kotniku (jezikoslovcu), dvema vidnima nekdanjima članoma KKS.

Vodstvo kluba bo – glede na aktualno dogajanje v zamejstvu – javno objavljalo svoje kritično stališče do težav tam živeče manjšine ter do premalo skrbnega odnosa matične Slovenije do zamejstva.

Gospodarska komisija kluba bo skrbela za nadaljnjo revitalizacijo stoletne stanovanjske hiše (v lasti KKS-LJ), za ureditev lastništva pripadajoče parcele, za občasne štipendije zamejskim študentom v Ljubljani in za manjša uporabna darila zamejskim izobraževalnim zavodom in kulturnim društvom.

Janez Stergar, predsednik

NAZAJ

© 2005, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
Izvedba: Spletni-streznik.com