O DRUĹ TVU
  ZGODOVINA
  AKTUALNO
  PROGRAM
  PRISPEVKI ÄŚLANOV
  AKTIVNOSTI
  PARTNERJI
   

 


Za ogled PDF dokumentov potrebujete Adobe Reader, ki si ga lahko naloĹľite s klikom na zgornjo ikono.

  Domov  
Poročilo o dejavnosti Društva slovensko avstrijskega prijateljstva v letu 2005

Ni preprosto udejanjati idej in načrtov na področju kulture, ki jih je slovenski prostor tako poln kot malokateri v svetu, le za realizacijo vseh je potrebno veliko, veliko volje, požrtvovalnosti in energije.

Med najbolj dejavnimi v društvu SAP je tako kot že ves čas obstoja upravni odbor s predsednikom g. Jožefom Jerajem, podpresednico Majdo Fister, tajnikom Iztokom Majheničem ter člani dr. Petrom Fistrom, Marjanom Logarjem, Alešem Mižigojem, Lovrom Sodjo, Jožetom Strgarjem, in dr. Petrom Vencljem. Zavedamo se, da bo naš obstoj imel svoj smisel edinole, če bomo zavestno bogatili naše somišljenike, bogatili družbene odnose med nami samimi in avstrijskimi sosedi in z vključitvijo v evropski projekt potrdili naše sposobnosti, da Evropi povemo, kdo smo in kako bogata je naša kulturna preteklost. Pri vsem tem načrtujemo programe dejavnosti, jih udejanjamo in se borimo za sredstva, ki omogočijo izpolnjevanje programov. Med sponzorje prireditev lahko hvaležno uvrstimo Energetiko Ljubljana, Trgovsko podjetje Mercator, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, posebno zahvalo dolgujemo g. državnemu sekretarju g. Francu Pukšiču in g. Rudiju Merljaku, ki sta bila vedno sprejemljiva za naše težnje in načrte. Pri organizaciji prireditev pa so bili v veliko pomoč Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani - g. Janez Stergar z neumornim obveščanjem o vseh prireditvah ter agencija Lane z vodjo g. Lovrom Sodjo.

Naše aktivnosti so se v letu 2005 začele že z Občnim zborom 23. februarja, ko smo prvič lahko pozdravili v svoji sredini g. veleposlanika republike Avstrije v Sloveniji - njegovo ekscelenco dr. Valentina Inzka., g. kulturno atašejko mag. Natascho Grilj, državnega sekretarja Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Franca Pukšiča, predstavnike društev iz Celovca, Maribora in iz Gradca, obenem pa umetniško skupino kvartet "Vita" iz Maribora. Kvartet Vita je ta večer vnesel med nas toliko mladostnega zanosa, da smo se šele ob njih prav zavedli, kako manjka med nami mlajša generacija. Uokvirili smo program dejavnosti Društva, ki ni bil skromen, vendar sedaj ob koncu lahko rečemo, da je bil v dobršni meri realiziran. Posebno nas je veselilo, da se je tudi nekaterih nadaljnih prireditev udeležil g. veleposlanik dr. Valentin Inzko.

Sledile so seje upravnega odbora, realizacije programov od prireditev v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa do Koroških kulturnih dnevov, nato srečanja v Goriških Brdih, predstavitve publikacij Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca, pa obiska Dolenjske, organizirane zgodovinske poti po Koroški (Podjuni), do koncertov v Slovenski filharmoniji in vrste udeležb pri prireditvah partnerskih društev ter sorodnih društev v Avstriji. Radi prisluhnemo vsem pobudam bodisi naših članov bodisi da pridejo od drugod, vendar smo pri tem s svojimi izkušnjami lahko tudi kritični, kar gre vedno le vprid kakovosti.

Poglavitna programska točka je bila letos ponovno izvedba "Koroških kulturnih dni" od 26. aprila do 14. maja. V sodelovanju z obema slovenskima organizacijama v Celovcu - Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo ter tudi z Znanstvenim institutom v Celovcu ter ne nazadnje tudi s partnerskim Avstrijsko-slovenskim društvom za Koroško je bil večdnevni program prireditev izveden na visoki ravni. Nikakor ne bi bilo mogoče izpostaviti po kvaliteti najboljše prireditve, kajti bile so kvalitetne vse, ki smo jih videli in slišali. Zato gre vse priznanje naših članov eminentnim ustvarjalcem kakor tudi organizatorjem.

Predstavitev videokasete in DVD-ja "Po koroških poteh" dr. Janka Zerzerja, ter nastop vokalne skupine "Vaščan' pojo" iz Gornje vesce v Rožu sta 26. aprila izredno navdušila polno dvorano obiskovalcev v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa. 4. maja je sledila likovna razstava koroškega rojaka Franza Wiegeleja v istih prostorih, ob glasbeni spremljavi mladih violinistk sester Popotnig iz Bistrice na Zilji na otvorivi razstave.

Koncert Mešanega pevskega zbora "Danica" iz Šentprimoža v Podjuni 12. maja v Slovenski filharmoniji v organizaciji kulturne agencije "Lane" je po svoji izvrstni izvedbi koncerta presegal vsa pričakovanja in bil le potrditev odličja, ki so ga prejeli na tekmovanju pevskih zborov v Mariboru v istem letu. Prav tako uspešna je bila tudi uprizoritev "Martina Krpana" v izvedbi Mladinske gledališke skupine SPD Radiše dne 14. maja.

Osrednja prireditev Koroških kulturnih dnevov je bila dne 5. maja Okrogla miza v Državnem svetu RS z naslovom "Slovenstvo v Avstriji 50 let po pogodbi za Avstrijo". Bila je le ena številnih prireditev, izvedenih na temo obletnice podpisa Državne pogodbe v Avstriji. Politične in tudi nepolitične osebnosti smo želeli čimbolj seznaniti s tematiko, z zgodovinskim ozadjem in tudi s posledicami podpisa za slovensko manjšino na Koroškem - tudi v današnjem času. Vsi referati in diskusija so v naslednjem mesecu izšli v knjižni obliki v Koroškem vestniku, letnik 39, št.1 z naslovom "50 let Avstrijske državne pogodbe", Ljubljana 2005. Izid te tematske številke sta omogočila Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Državni svet Republike Slovenije.

Obisk partnerskih društev iz Gradca in Celovca v Ljubljani in na Gorenjskem na Bledu in v Bohinju nas je posebej razveselil. G. Iztok Majhenič je poskrbel za vodstvo in vso organizacijo.

Tudi letos je bila 18. junija organizirana pot v Goriška Brda. Tradicionalno srečanje je bilo izvedeno v sodelovanju z občino Brda v veliko zadovoljstvo prisotnih. Pot na Dolenjsko v oktobru je po načrtu člana UO DSAP g. Jožeta Strgarja obogatila z novimi spoznanji številne udeležence, ki doslej še niso imeli možnosti spoznati izredne kulturne zakladnice v samostanu Pleterje, Kostanjeviške galerije in knjižnice v krškem samostanu. Končni sklep poti je bil: v prihodnjem letu bomo nadaljevali začeto pot še na Bizeljsko in Kozjansko.

Za zgodovinsko pot na Koroško - tokrat v Podjuno je vladalo neverjetno zanimanje. Pripravila sta jo Majda in dr. Peter Fister, oba velika poznavalca Koroške.Tistim, ki niso uspeli zaradi zasedenosti vseh mest iti z nami, smo obljubili, da jih še enkrat popeljemo v isti orgaizaciji po istih umetnostnih in arhitekturnih spomenikih in obeležjih. Le počakati moramo lepega vremena, kot smo ga imeli takrat. Vseh treh poti so se udeležili tudi avstrijski prijatelji in člani mariborskega društva.

V kulturno bogatenje programa smemo uvrstiti tudi "Umetniški večer s pesnikom Tonetom Kuntnerjem" v soorganizaciji Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Dvorana SSK je bila povsem polna hvaležnih poslušalcev, saj so bile interpretacije pesmi samega avtorja in gosta, ki jih je prebiral v nemškem jeziku, nepozabne. Vse to so aktivnosti, ki ustvarjajo med nami vzdušje skupnosti in vzajemnosti.

Posebej moramo navesti tudi vključitev Društva v prekomejni Interreg projekt skupaj z občino Bled, ki je obenem ogledalni projekt partnerskega društva iz Celovca, kjer uspešno teče že dve leti. V prepričanju, da se bo projekt uspešno uvrstil v izvajanje, načrtujemo v prihodnjih letih posebno sodelovanje znanstvenih profilov tako slovenskih znanstvenih ustanov v povezanosti z tovrstnimi avstrijskimi institucijami. Dejavnost Društva SAP je mnogostrana, kvalitetna in na visoki kulturni ravni. Želeli bi si le večjega sodelovanja tudi s strani najrazličnejših kulturnih forumov, državnih ustanov in mesta Ljubljane.

NAZAJ

© 2005, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
Izvedba: Spletni-streznik.com